• Banner

教授個人資料

教授個人資料
阮氏妙恆
職稱
兼任講師
專長/研究領域
學歷
 • Yuan Ze University College of Management MSc in Finance
經歷
 • 經歷:Quy Nhon University, Vietnam Lecturer
 • 期刊論文
 • 會議論文
 • 研究計畫
 • 專書/個案/其他出版品
 • 產學計劃
 • 教授課程
 • 論文指導
 • 獲獎與專業證照
 • 學會會員
 • 其他校外服務
« 回前一頁 | 已閱數: 586
Photo

教授資訊

阮氏妙恆

學士班

友善列印